OVK besiktning

OVK besiktning

Obligatorisk Ventilations Kontroll Besiktning säkerställer att din ventilationsanläggning presterar enligt de normer som gällde när anläggningen togs i bruk. Alla funktioner kontrolleras, flödesmätning görs och försmutsning av kanalsystem kontrolleras. Besiktning utförs av behörig besiktningsman.

Offertförfrågan